สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2560

เนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษษ ๒๖๖๐ จึงประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารใน่ส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมัครทางอินเทอร์เน็ต 13 ธันวาคม 2559 – 13 มกราคม 2560 รายละเอียดสอบเตรียมทหาร www.rpca.ac.th ไฟล์ประกาศรับสมัครทั่วไป

Read more

​รับเยอะ โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 103 อัตรา

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์นักรังสีการแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการนายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์พนักงานกู้ชีพ พนักงานประจำตึก พนักงานประจำห้องยา พนักงานประกอบอาหาร

Read more